Vänligen skrolla ner för att se huvudsakliga regler och villkor.
Så här fungerar det:
 1. Placera ett flervalsspel före match, bestående av tre eller fler val, på standardmarknaderna Fulltidsresultat eller Resultat/Båda lagen gör mål, från engelska Premier League, italienska Serie A, spanska La Liga, tyska Bundesliga 1 eller grupp- och slutspelsomgångar i UEFA Champions League.
 2. Om din insats är framgångsrik, lägger vi till en förbättring på 5 - 70% mer på din utbetalning. Förbättringsbeloppet beror på antalet val.
 3. Förbättring betalas som kontanter och läggs till ditt uttagsbara saldo.
 4. Spel placerade med spelkrediter kvalificeras inte för detta erbjudande.
Spela nu
Förbättringstabell
Speltyp Förstärkning
Tripplar 5%
Fyrlingar 10%
Femlingar 12%
Sexlingar 15%
7-val 20%
8-val 25%
9-val 30%
10-val 35%
11-val 40%
12-val 50%
13-val 60%
14-val och uppåt 70%
Huvudsakliga regler och villkor
 • Detta erbjudande är endast tillgängligt för nya och kvalificerade kunder.

 • Erbjudandet är tillgängligt från kl. 00.00.01 brittisk tid den 1 augusti 2019.

 • Erbjudandet gäller för utbetalningar på flervalsspel placerade före matchstart bestående av tre eller fler val, på standardmarknaderna Fulltidsresultat eller Resultat/Båda lagen gör mål, från engelska Premier League, italienska Serie A, spanska La Liga, tyska Bundesliga 1 eller UEFA Champions League (Endast gruppspel och slutspel från åttondelsfinalen).

 • Den högsta möjliga förbättringen som du kan få är £100.000 eller motsvarande i annan valuta.

 • Spel placerade på marknaden Fulltidsresultat – Förstärkta odds kommer inte tillämpas för detta erbjudande.

 • Erbjudandet gäller inte då en insats har stängts till fullo med funktionen Stäng spel. Då ett spel delvis har stängts i förtid kommer förbättringen att baseras på återstående aktiv insats.

 • Då ett kvalificerande spel redigeras med funktionen Ändra spel beräknas förbättringen på den nya insatsen. Om ett spel har ändrats till att inkludera ett val eller ändra ett val på ett evenemang som är Liveodds gäller erbjudandet inte längre.

 • Europafotbollserbjudandet gäller inte för spel placerade med spelkrediter, Dubbelchansspel eller kombinationsspel med förstärkningar så som Lucky 15’s, Lucky 31’s etc.

Fullständiga regler och villkor
Kvalificerande
 1. Erbjudandet är endast tillgängligt för nya och kvalificerade kunder. Du kan se en fullständig listning av dina tillgängliga erbjudanden genom att logga in och välja sektionen Kampanjer på mobil eller Erbjudanden på dator. bet365 för register över kundkontakter i samband med erbjudandekvalificering och detta register, inklusive datum och tid för eventuella restriktioner som tillämpas, kommer att vara avgörande vid dispyter.
 2. Erbjudandet är tillgängligt från kl. 00.00.01 brittisk tid den 1 augusti 2019.

 3. Erbjudandet gäller för utbetalningar på flervalsspel placerade före matchstart bestående av tre eller fler val, på standardmarknaderna Fulltidsresultat eller Resultat/Båda lagen gör mål, från engelska Premier League, italienska Serie A, spanska La Liga, tyska Bundesliga 1 eller UEFA Champions League (Endast gruppspel och slutspel från åttondelsfinalen).
 4. Om något val blir uppskjutet/annullerat kommer förstärkningen fortfarande att gälla, men förstärkningsprocenten kommer att motsvara det faktiska antalet vinnande val. Exempelvis får ett 8-valsspel med 7 vinnare och 1 uppskjuten match en förstärkning på 20% tillagt på utbetalningen.
 5. Förstärkningsdelen av din utbetalning kommer att betalas ut till ditt spelkonto inom 24 timmar efter att den sista matchen har spelats.
Restriktioner
 1. Detta erbjudande gäller inte då hela insatsen har stängts med funktionen Stäng spel. Då delar av en insats har stängts, kommer förstärkningen att beräknas baserat på den kvarvarande levande delen av insatsen.
 2. Förstärkningar betalas ut för flervalsspel så snart alla fulltidsresultat är bekräftade. Om ett flervalsspel skulle förlorat men vinner under villkoren för erbjudandet Tidig utbetalning på fotboll, kommer ingen förstärkning tillämpas.
 3. Då ett kvalificerande spel redigeras med funktionen Ändra spel, beräknas förstärkningen på den nya insatsen. Då ett spel har redigerats till att inkludera eller ändra ett val för ett evenemang som pågår, kommer inte förstärkningen längre att gälla.
 4. Maximal förstärkning uppgår till £100.000 eller motsvarande belopp i annan valuta. Europafotbollserbjudandet gäller inte för spel placerade med spelkrediter, Dubbelchansspel eller kombinationsspel med förstärkningar så som Lucky 15’s, Lucky 31’s etc.
 5. Spel placerade på marknaden Fulltidsresultat – Förstärkta odds kommer inte tillämpas för detta erbjudande.

Allmänt
 1. Där något villkor för erbjudandet eller kampanjen är överträtt eller om det framkommer några bevis för att en serie spel placerats av en kund eller kundgrupp som på grund av förstärkta betalningar, gratisspel, riskfria spel, spelkrediter eller något annat marknadsföringserbjudande resulterar i garanterad vinst för kund oberoende av utgången, antingen individuellt eller som del av en grupp, förbehåller sig bet365 rätten att återta den förstärkta betalningen, gratisspelet, det riskfria spelet eller spelkrediterna i sådana erbjudanden och/eller annullera spel som finansierats med gratisspelet eller spelkrediterna. Där det finns bevis för sådan aktivitet kan bet365 dessutom komma att ta ut en administrationsavgift för kunden, upp till och med värdet av spelkrediterna, gratisspelet, det riskfria spelet eller den förstärkta betalningen, för att täcka administrativa kostnader i samband med att identifiera och vidta åtgärder mot sådan aktivitet.
 2. bet365 kan komma att återta bonusbelopp, gratisspel, spelkrediter eller förstärkta betalningar som har tilldelats av misstag.
 3. bet365 kan, vid valfritt tillfälle, göra mindre justeringar i denna kampanj för att korrigera skrivfel eller öka tydligheten eller kundupplevelsen och kan avsluta denna kampanj av lagliga eller regelmässiga anledningar.
 4. Anställda, chefer och direktörer på bet365, dess PR-firmor eller andra företag, licensinnehavare och licensgivare, tjänsteleverantörer och alla andra närstående bolag eller dotterbolag är inte berättigade till att delta. Samma regler gäller för de direkta familjerna till sådana personer.