Prosím, pozrite si Hlavné a Úplné podmienky nižšie.
Ako to funguje:
 1. Podajte predzápasovú akumulovanú stávku s 3 alebo viacerými tipmi na štandardný Konečný výsledok alebo Výsledok/Obidva tímy skórujú na zápasy anglickej Premier League, talianskej Serie A, španielskej Primera Ligy, nemeckej Bundesligy 1 a na skupinovú a vyraďovaciu fázu Ligy majstrov UEFA.
 2. Ak je Vaša stávka úspešná, k Vašej sume k výplate pridáme navýšenie o 5 - 70%. Suma navýšenia závisí od počtu tipov.
 3. Navýšenie je vyplatené v hotovosti a pripísané na Váš zostatok k výberu.
 4. Stávky podané so stávkovým kreditom sa nekvalifikujú pre túto ponuku.
Stavte si
Tabuľka navýšení
Typ stávky Navýšenie
Trojky 5%
Štvorky 10%
Päťky 12%
Šestky 15%
Sedmičky 20%
Osmičky 25%
Deviatky 30%
Desiatky 35%
Jedenástky 40%
Dvanástky 50%
Trinástky 60%
Štrnástky a vyššie 70%
Hlavné podmienky
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.

 • Táto ponuka je dostupná od 00:00:01 UK času 1. augusta 2019.

 • Táto ponuka platí pre predzápasové akumulované stávky s 3 alebo viacerými tipmi na štandardný Konečný výsledok alebo Výsledok/Obidva tímy skórujú na zápasy anglickej Premier League, talianskej Serie A, španielskej Primera Ligy, nemeckej Bundesligy 1 alebo Ligy majstrov UEFA (skupinová a vyraďovacia fáza, iba od osemfinále).

 • Maximálne navýšenie, ktoré môžete získať, je 100.000£ alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene.

 • Stávky podané na stávkovú ponuku Konečný výsledok – Zvýhodnené kurzy nie sú zahrnuté do tejto ponuky.

 • Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude navýšenie vypočítané na základe zostávajúcej aktívnej stávky.

 • Ak je kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, navýšenie bude vypočítané na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, ponuka už nebude platná.

 • Ponuka na Euro futbal neplatí pre stávky podané so stávkovým kreditom, stávky na Dvojitú šancu alebo kombinované stávky s navýšeniami ako Lucky 15 alebo Lucky 31.

Úplné podmienky
Kvalifikácia
 1. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
 2. Táto ponuka je dostupná od 00:00:01 UK času 1. augusta 2019.

 3. Táto ponuka platí pre predzápasové akumulované stávky s 3 alebo viacerými tipmi na štandardný Konečný výsledok alebo Výsledok/Obidva tímy skórujú na zápasy anglickej Premier League, talianskej Serie A, španielskej Primera Ligy, nemeckej Bundesligy 1 alebo Ligy majstrov UEFA (skupinová a vyraďovacia fáza, iba od osemfinále).
 4. Ak bude ktorýkoľvek z tipov odložený/zrušený, navýšenie zostáva v platnosti, ale percentuálna výška navýšenia bude odpovedať skutočnému počtu výherných tipov. Napr. akumulovaná stávka s 8 tipmi, kde je 7 výherných tipov a 1 odložený zápas získava 20% čiastky k výplate z navýšenia.
 5. Časť s navýšením zo sumy k výplate bude pripísaná na Váš účet do 24 hodín po odohraní Vášho posledného tipu.
Obmedzenia
 1. Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude navýšenie vypočítané na základe zostávajúcej aktívnej stávky.
 2. Navýšenia sa vyplácajú na aku stávky po potvrdení všetkých konečných výsledkov. Ak by aku stávka bola prehrávajúca, ale stane sa výhernou v súlade s podmienkami ponuky Skoré vyplatenie - futbal, nebude uplatnené žiadne navýšenie.
 3. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, navýšenie bude vypočítané na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, navýšenie už nebude platné.
 4. Maximálne navýšenie je 100.000£ alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene. Ponuka na Euro futbal neplatí pre stávky podané so stávkovým kreditom, stávky na Dvojitú šancu alebo kombinované stávky s navýšeniami ako Lucky 15 alebo Lucky 31.
 5. Stávky podané na stávkovú ponuku Konečný výsledok – Zvýhodnené kurzy nie sú zahrnuté do tejto ponuky.

Všeobecné informácie
 1. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, bezrizikových stávok, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo, bezrizikovú stávku alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 2. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 3. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 4. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.