Prosím, pozrite si Hlavné a Úplné podmienky nižšie.
Ako to funguje:
 1. Podajte predzápasové Aku stávky s 2 alebo viacerými tipmi na NFL/NCAAF/ CFL/NBA/WNBA/NCAAB/MLB/NHL na nasledujúce stávkové ponuky s 2 možnosťami: Hendikep, Celkové skóre, 1. polčas - hendikep, 2. polčas - hendikep, 1. polčas - celkové skóre a 2. polčas - celkové skóre a stávka na víťazstvo.
 2. Ak je Vaša stávka úspešná, k Vašej výhre pridáme navýšenie o 5 - 50%. Suma navýšenia závisí od počtu tipov.
 3. Navýšenie je vyplatené v hotovosti a pripísané na Váš zostatok k výberu.
Stavte si
Tabuľka navýšení
Typ stávky Navýšenie
Dvojky 5%
Trojky 7.5%
Štvorky 10%
Päťky 15%
Šestky 20%
Sedmičky 25%
Osmičky 30%
Deviatky 35%
Desiatky 40%
Jedenástky 45%
Dvanástky a vyššie 50%
Hlavné podmienky
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.

 • Ponuka platí na výhry z predzápasových Aku stávok s 2 alebo viacerými tipmi na NFL/NCAAF/CFL/NBA/WNBA/NCAAB/MLB alebo NHL na nasledujúce stávkové ponuky s 2 možnosťami: Hendikep, Celkové skóre, 1. polčas - hendikep, 2. polčas - hendikep, 1. polčas - celkové skóre a 2. polčas - celkové skóre a stávka na víťazstvo.

 • Maximálne navýšenie, ktoré môžete získať, je 100.000£ alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene.

 • Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude navýšenie vypočítané na základe zostávajúcej aktívnej stávky.

 • Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, navýšenie bude vypočítané na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, navýšenie už nebude platné.

 • Navýšenie na Aku stávky neplatí pre Parlay karty s pevnými kurzami, Teasery, alebo kombinované stávky s navýšeniami ako Lucky 15, Lucky 31, atď.

Úplné podmienky
Kvalifikácia
 1. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
 2. Navýšenie platí pre akumulátory s 2 alebo viacerými tipmi na NFL/NCAAF/CFL/NBA/WNBA/NCAAB/MLB/NHL na nasledujúce ponuky stávky s 2 možnosťami: Hendikep, Celkové skóre, 1. polčas - hendikep, 2. polčas - hendikep, 1. polčas - celkové skóre a 2. polčas - celkové skóre a stávka na víťazstvo.
 3. Ak ktorýkoľvek z tipov bude odložený/zrušený alebo bude bez výsledku (push), tak navýšenie zostáva v platnosti, ale percentuálna výška navýšenia bude odpovedať skutočnému počtu výherných tipov. Napr. akumulovaná stávka s 8 tipmi, kde je 7 výherných tipov a 1 bez výsledku (push) získava 25% čiastky k výhre z navýšenia.
 4. Časť s navýšením z výhier bude pripísaná na Váš účet do 24 hodín po odohraní Vášho posledného tipu.
Obmedzenia
 1. Stávky podané na zápasy prípravnej sezóny, exhibičné zápasy alebo zápasy All-Star ktorejkoľvek kvalifikačnej súťaže nie sú zahrnuté do tejto ponuky. Stávky podané na extra zápasy NCAAF a NCAAB sa nepočítajú do tejto ponuky.
 2. Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude navýšenie vypočítané na základe zostávajúcej aktívnej stávky.
 3. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, navýšenie bude vypočítané na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, navýšenie už nebude platné.
 4. Maximálna hodnota navýšenia je 100.000£ alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene. Navýšenie na Aku stávky neplatí pre Parlay karty s pevnými kurzami, Teasery, alebo kombinované stávky s navýšeniami ako Lucky 15, Lucky 31, atď.
Všeobecné informácie
 1. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb, stávok zadarmo, bezrizikových stávok alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať bonus, zvýšené platby, stávku zadarmo alebo bezrizikovú stávku ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov vstupného bonusu a/alebo stávky zadarmo. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky vstupného bonusu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 2. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 3. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 4. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.