Táto ponuka bude odstránená o 11:59:59 UK času v pondelok 30. decembra 2019. Iba výhry z akumulovaných stávok uzatvorených pred uvedeným časom získajú navýšenie v súlade s touto ponukou.
Prosím, pozrite si Hlavné a Úplné podmienky nižšie.
Ako to funguje:
 1. Podajte predzápasovú Aku stávku s 3 alebo viacerými tipmi na vybrané stávkové ponuky súťaží AFL, NRL a Super Rugby.
 2. Ak je Vaša stávka úspešná, k Vašej výhre pridáme navýšenie o 10 - 65%. Suma navýšenia závisí od počtu tipov.
 3. Navýšenie je vyplatené v hotovosti a pripísané na Váš zostatok k výberu.
 4. Stávky podané so stávkovým kreditom sa nekvalifikujú pre túto ponuku.
Stavte si
Tabuľka navýšení
Typ stávky Navýšenie
Trojky 10%
Štvorky 15%
Päťky 20%
Šestky 25%
Sedmičky 30%
Osmičky 35%
Deviatky 40%
Desiatky 45%
Jedenástky 50%
Dvanástky 55%
Trinástky 60%
Štrnástky a vyššie 65%
Hlavné podmienky
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.

 • Platí na výhry v kombinovaných stávkach 3 alebo viacerých tipov pre mužské AFL Premiership Season a AFL Finals Series, NRL (vrátane State of Origin) a Super Rugby na stávkové ponuky Hendikep (2 možnosti), Celkové skóre (2 možnosti), Vyhrá (2 možnosti) a Strelec prvého gólu/Hráč skórujúci prvé položenie. Víťazný rozdiel (5 možností), Alternatívne stávky 1 - Víťazný rozdiel (5 možností), Alternatívne stávky 2 - Víťazný rozdiel (5 možností) platia iba pre AFL. Víťazný rozdiel (4 možnosti) platí iba pre NRL a Super Rugby.

 • Maximálne navýšenie, ktoré môžete získať, je 100.000£ alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene.

 • Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude navýšenie vypočítané na základe zostávajúcej aktívnej stávky.

 • Ak je kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, navýšenie bude vypočítané na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, ponuka už nebude platná.

 • Ponuka pre austrálske rugby neplatí pre stávky podané so stávkovým kreditom alebo kombinované stávky s navýšeniami ako Lucky 15 alebo Lucky 31.

Úplné podmienky
Kvalifikácia
 1. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
 2. Platí na výhry v kombinovaných stávkach 3 alebo viacerých tipov pre mužské AFL Premiership Season a AFL Finals Series, NRL (vrátane State of Origin) a Super Rugby na stávkové ponuky Hendikep (2 možnosti), Celkové skóre (2 možnosti), Vyhrá (2 možnosti) a Hráč skórujúci prvý gól/prvé položenie. Víťazný rozdiel (5 možností), Alternatívne stávky 1 - Víťazný rozdiel (5 možností), Alternatívne stávky 2 - Víťazný rozdiel (5 možností) sú platné iba pre AFL. Víťazný rozdiel (4 možnosti) platí iba pre NRL a Super Rugby.
 3. Ak ktorýkoľvek z tipov bude odložený/zrušený, tak navýšenie zostáva v platnosti, ale percentuálna výška navýšenia bude odpovedať skutočnému počtu výherných tipov. Napr. akumulovaná stávka s 8 tipmi, kde je 7 výherných tipov a 1 odložený zápas získava 30% čiastky k výhre z navýšenia.
 4. Časť s navýšením z výhry bude pripočítaná na Váš účet do 24 hodín po vyhodnotení Vašej poslednej stávky.
Obmedzenia
 1. Stávky podané na zápasy prípravnej sezóny ktorejkoľvek kvalifikačnej súťaže nie sú zahrnuté do tejto ponuky.
 2. Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude navýšenie vypočítané na základe zostávajúcej aktívnej stávky.
 3. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, navýšenie bude vypočítané na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, navýšenie už nebude platné.
 4. Maximálne navýšenie je 100.000£ alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene. Ponuka pre austrálske rugby neplatí pre stávky podané so stávkovým kreditom alebo kombinované stávky s navýšeniami ako Lucky 15 alebo Lucky 31.
Všeobecné informácie
 1. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, bezrizikových stávok, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo, bezrizikovú stávku alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 2. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 3. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 4. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.