Hlavné podmienky nájdete tu a Úplné podmienky tu.
Tieto podmienky Vstupného bonusu sa vzťahujú na nových zákazníkov, ktorí si otvoria účet od 12:00 UK času 14. decembra 2020. Ak ste si otvorili účet pred týmto dátumom a potrebujete kópiu vzťahujúcich sa Podmienok, prosím, kontaktujte nás.
Registrujte sa, vložte minimálne 50 kr* na svoj účet a my Vám dáme stávkový kredit za Váš kvalifikačný vklad (až do 1.000 kr*), keď podáte kvalifikačné stávky v rovnakej hodnote a sú vyhodnotené. Iba pre nových zákazníkov, platia podmienky. Zaregistrujte sa
Po splnení kvalifikačných podmienok môžete použiť svoj stávkový kredit na podávanie stávok bez riskovania vlastnej hotovosti. Stávkový kredit môže byť použitý na ktorýkoľvek šport so širokým výberom stávkových ponúk. Akékoľvek výplaty zo staveného stávkového kreditu budú pridané na Váš zostatok k výberu. Výplaty nezahŕňajú vklad stávkového kreditu. Môžete financovať Vašu stávku aj kombináciou stávkového kreditu a hotovosti.

Ako to funguje:

 • Po uskutočnení kvalifikačného vkladu (min. 50 kr*) požiadajte o ponuku.
 • Podajte kvalifikačné stávky v hodnote Vášho kvalifikačného vkladu (max. 1.000 kr*) a počkajte na ich vyhodnotenie.
 • Váš stávkový kredit bude dostupný krátko po vyhodnotení Vašich kvalifikačných stávok.
 • Potom môžete podať stávky so stávkovým kreditom, stačí zvoliť "Použiť stávkový kredit" na tikete.
Napríklad, ak uskutočníte kvalifikačný vklad vo výške 50 kr a požiadate o ponuku, následne musíte podať stávku vo výške 50 kr na tip s kurzom 1,20 (1/5) alebo vyšším použitím prostriedkov z Vášho zostatku k výberu. Po vyhodnotení stávky bude Vašich 50 kr v stávkovom kredite dostupných k použitiu.
Ak nepožiadate o ponuku v čase Vášho prvého vkladu, môžete tak urobiť kedykoľvek počas 30 dní po registrácii Vášho účtu. Stačí sa prihlásiť na Váš účet, prejsť do menu účtu, zvoliť Moje ponuky a kliknúť na Požiadať teraz pre príslušnú ponuku. Ak uskutočníte niekoľko vkladov pred požiadaním, Váš najvyšší kvalifikačný vklad sa bude počítať do hodnoty Vášho stávkového kreditu (max. 1.000 kr*).

Hlavné podmienky

 • Dostupné iba pre nových zákazníkov. Uskutočnite kvalifikačný vklad v min. hodnote 50 kr* a požiadajte o ponuku do 30 dní po registrácii Vášho účtu pre kvalifikovanie sa na 100% z danej hodnoty v stávkovom kredite, až do maximálnej výšky 1.000 kr*. Po požiadaní bude Váš stávkový kredit na zostatku Vášho účtu, ale nie je k dispozícii na výber.
 • Pre uvoľnenie Vášho stávkového kreditu na použitie musíte podať kvalifikačné stávky v hodnote Vášho kvalifikačného vkladu (max. 1.000 kr*) a musia byť vyhodnotené do 60 dní od požiadania o ponuku. Do tejto požiadavky sa budú započítavať iba kvalifikačné stávky vyhodnotené po požiadaní o ponuku.
 • Platobný spôsob PayPal nemôže byť použitý pre Vaše kvalifikačné vklady alebo pre akékoľvek nasledujúce výbery výplat z vkladov zo stávkového kreditu, okrem prípadu, že ste dokončili Overenie a je splnená niektorá z nasledujúcich požiadaviek: úspešne sme overili schválený typ dokladu totožnosti a Vy ste zadali Kód overenia adresy (PVC); alebo, ak sme úspešne overili dva schválené typy z Vašich dokladov totožnosti. Pre detaily si pozrite Úplné podmienky, bod 2.
 • Podané stávky musia spĺňať určité podmienky, aby sa mohli započítať pre uvoľnenie Vášho stávkového kreditu:
  1. Musia zahŕňať aspoň jeden tip s kurzom 1,20 (1/5) alebo vyšším.
  2. V kombináciách stávok/zápasov, ktoré majú iba dva alebo tri možné výsledky (napríklad, Konečný výsledok vo futbale), a kde ste podali stávky na viac ako jeden možný výsledok, buď pred zápasom alebo naživo, sa bude počítať iba výsledok s Vašim najvyšším úhrnným vkladom.
  3. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz sa bude započítavať iba zostávajúca aktívna stávka.
  4. Kde bola stávka upravená pomocou funkcie Upraviť stávku, bude sa počítať iba nový vklad novej stávky.
  5. Stávky úplne vyplatené pomocou funkcie Vyplatiť teraz, stávky na Okamžité hry, Herné produkty, neplatné stávky alebo stávky naživo vyhodnotené ako remíza sa nebudú počítať.
 • Váš stávkový kredit nie je možné vybrať a vklady stávkového kreditu nie sú zahrnuté vo výplatách. Akékoľvek sumy k výplate z vkladu so stávkovým kreditom budú pridané k Vášmu zostatku k výberu. Stávkový kredit nemôže byť použitý na určitých produktoch, funkciách vyhodnotenia a typoch stávok. Pre detaily si pozrite Úplné podmienky.
 • Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený, ak bude Váš účet neaktívny po dobu 90 dní.

*alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene

Úplné podmienky

Kvalifikácia

 1. Ponuka je dostupná pre nových zákazníkov, ktorí sa zaregistrujú od 12:00 UK času 14. decembra 2020.
 2. Uskutočnite kvalifikačný vklad vo výške minimálne 50 kr* pre kvalifikovanie sa na 100% danej sumy v stávkovom kredite až do výšky 1.000 kr*. Váš kvalifikačný vklad je Váš najvyšší vklad (max. 1.000 kr*) uskutočnený počas 7 dní pred požiadaním o ponuku. Platobný spôsob PayPal nemôže byť použitý pre Vaše kvalifikačné vklady alebo pre akékoľvek nasledujúce výbery výplat z vkladov zo stávkového kreditu, okrem prípadu, že ste dokončili Overenie a je splnená niektorá z nasledujúcich požiadaviek: úspešne sme overili schválený typ dokladu totožnosti a Vy ste zadali Kód overenia adresy (PVC); alebo, ak sme úspešne overili dva schválené typy z Vašich dokladov totožnosti.
  Pre viac informácií o prijímaných dokladoch totožnosti, o tom ako dokončiť Overenie alebo nahrať Vaše doklady totožnosti, stačí prihlásiť sa na Váš účet, prejsť do menu účtu, potom na Môj účet a vybrať Overenie. V sekcii Môj účet môžete vyžiadať aj zaslanie PVC kódu na Vašu registrovanú adresu alebo odoslať Váš PVC kód potom, ako ste ho dostali.
 3. Musíte požiadať o ponuku do 30 dní od registrácie Vášho účtu.
 4. Maximálna suma stávkového kreditu, o ktorú môžete požiadať, je 1.000 kr*. Napríklad, kvalifikačný vklad 1.500 kr sa kvalifikuje na 1.000 kr v stávkovom kredite.

Uvoľnenie Vášho stávkového kreditu

 1. Váš stávkový kredit bude na zostatku Vášho účtu, ale nie je k dispozícii na výber. Pre uvoľnenie Vášho stávkového kreditu musíte podať kvalifikačné stávky v hodnote rovnakej alebo vyššej ako Váš kvalifikačný vklad (max. 1.000 kr*) a musia byť vyhodnotené do 60 dní od požiadania o ponuku.
 2. Váš stávkový kredit bude zvyčajne dostupný na použitie do jednej hodiny od splnenia požiadavky vyhodnotenia kvalifikačnej stávky.
 3. Na Vašom účte môže byť kedykoľvek dostupných niekoľko ponúk stávkového kreditu. Avšak, kvalifikujúce sa vyhodnotené stávky sa budú započítavať iba pre uvoľnenie jednej z ponúk. V menu účtu v rámci sekcie Moje bonusy si môžete vybrať, ktorá ponuka bude aktívna.
 4. Akékoľvek jednoduché stávky podané s kurzom nižším ako 1,20 (1/5) nebudú započítané do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu. Pri Aku a Kombi stávkach musí mať aspoň jeden tip kurz 1,20 (1/5) alebo vyšší pre započítanie.
 5. V prípade stávkových ponúk, ktoré majú iba dva alebo tri potenciálne výsledky (napríklad Konečný výsledok vo futbale) a kde ste podali stávky na viac ako jeden potenciálny výsledok, či už pred zápasom alebo naživo, do podmienok vyhodnotených stávok sa bude započítavať výsledok s najvyšším úhrnným vkladom (ak ste podali rovnakú najvyššiu stávku s úhrnným vkladom na viac ako jeden tip v rovnakej kombinácii stávkovej ponuky/zápasu, do podmienok vyhodnotených stávok sa bude započítavať iba jedna stávka). Akékoľvek stávky podané na iné tipy v rámci tej istej kombinácie stávkovej ponuky/zápasu sa nebudú započítavať pre uvoľnenie stávkového kreditu. Táto podmienka platí v spojení s inými obmedzeniami. Ako príklad, ak ste podali 100 kr stávku na to, že Man Utd vyhrá nad Chelsea a 150 kr stávku na to, že Chelsea vyhrá nad Man Utd v ponuke Konečný výsledok pri kurze 1,20 (1/5) alebo vyššom, iba stávka na Chelsea sa započítava do požiadaviek uvoľnenia stávkového kreditu. Ak by ste podali ďalšiu 100 kr stávku na to, že Man Utd vyhrá nad Chelsea pri kurze 1,20 (1/5) alebo vyššom, táto úhrnná stávka vo výške 200 kr sa bude započítavať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu, a nie tá 150 kr stávka na Chelsea.
 6. Stávky úplne vyplatené pomocou funkcie Vyplatiť teraz, Okamžité hry, Herné produkty, neplatné stávky a stávky naživo vyhodnotené ako remíza sa nebudú počítať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz sa bude do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu započítavať iba zostávajúca aktívna stávka. Kde bola stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, pôvodný vklad sa nebude započítavať do podmienok uvoľnenia Vášho stávkového kreditu, bude sa započítavať iba nový vklad novej stávky.
 7. Ak nemáte vyhodnotené kvalifikačné stávky v hodnote Vášho kvalifikačného vkladu (max. 1.000 kr*) do 60 dní od požiadania o ponuku, Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený a ponuka bude zatvorená.

Použitie stávkového kreditu

 1. Váš stávkový kredit nie je k dispozícii na výber. Akékoľvek sumy k výplate z vkladu so stávkovým kreditom budú pridané k Vášmu zostatku k výberu, avšak vklad so stávkovým kreditom nebude zahrnutý do súm k výplate. Napríklad, 100 kr stávka podaná pri kurze 3.00 (2/1) by dala čistý návrat vo výške 300 kr (200 kr plus 100 kr vklad) a 100 kr stávka uzavretá so stávkovým kreditom pri kurze 3.00 (2/1) by dala čistý návrat 200 kr, keďže 100 kr stávkový kredit by nebol vrátený.
 2. Stávky môžete financovať čiastočne stávkovým kreditom a čiastočne dostupným zostatkom k výberu, avšak časť so stávkovým kreditom nebude zahrnutá do súm k výplate. Napríklad 100 kr stávka podaná pri kurze 2/1 (3.00) fundovaná 50 kr stávkovým kreditom a 50 kr v hotovosti by dal čistý návrat 250 kr (200 kr výhra plus 50 kr hotovostný vklad), keďže 50 kr stávkový kredit by nebol vrátený. Ak je stávka zrušená a mohla byť výherná (napríklad v prípade remízy), stávky so stávkovým kreditom nebudú vrátené. Ak je stávka zrušená a nemohla byť výherná (napríklad v prípade stávky na Strelca, ktorý ani nenastúpil v zápase), stávky so stávkovým kreditom budú vrátené.
 3. Pre účely funkcie Vyplatiť teraz sa bude hodnota zobrazovať už bez vkladu so stávkovými kreditmi a v prípade použitia funkcie Vyplatiť teraz obdržíte aktuálnu sumu k výplate.
 4. Váš stávkový kredit nemôže byť:
  • prevedený do sekcie Kasíno, Hry alebo Poker;

  • použitý ako vklad pre Bankéry, Podmienené stávky, Nepriamo podmienené stávky alebo Teasery.

 5. Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený, ak bude Váš účet neaktívny po dobu 90 dní. Uskutočnenie vkladu, podanie športovej stávky alebo účasť na produkte Kasíno, Hry alebo Poker sa považuje za aktivitu na účte.
 6. Stávkový kredit môže byť použitý ako kvalifikačná stávka pre nasledujúcu funkciu vyhodnotenia:
  • Vyhodnotenie 0-0

 7. Stávky podané so stávkovým kreditom sa nekvalifikujú do nasledujúcich funkcií vyhodnotenia:
  • Futbalové aku stávky
  • Tenisové aku stávky
  • Aku stávky na americké športy
  • Basketbalové aku stávky

Všeobecné informácie

 1. Táto ponuka je dostupná vo viacerých menách v závislosti od nastavenia Vášho účtu a špecifické informácie súvisiace s hodnotami minimálneho vkladu a maximálneho stávkového kreditu v inej mene sú uvedené tu. Tieto zodpovedajúce hodnoty v iných menách pravidelne porovnávame s trhovými kurzmi a na základe toho ich môžeme zvyšovať alebo znižovať.

 2. Táto ponuka sa končí pre nových zákazníkov o 11:59 UK času 28. októbra 2021 a môžu o ňu žiadať iba zákazníci, ktorí si otvoria účet pred týmto dátumom (o ponuku musíte požiadať do 30 dní od registrácie).
 3. Táto ponuka je dostupná iba pre zákazníkov s bydliskom v Dánsku a Grónsku.
 4. Ak je porušená akákoľvek podmienka ponuky alebo funkcie vyhodnotenia alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, stávkového kreditu alebo iných ponúk, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 5. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu stávky zadarmo, stávkový kredit alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 6. Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu alebo ponuky a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 7. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v ponuke alebo funkcii vyhodnotenia s cieľom upraviť typografické chyby, zlepšiť zrozumiteľnosť, zákaznícky zážitok, alebo zrušiť ponuku alebo funkciu vyhodnotenia z právnych alebo regulačných dôvodov.
 8. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky alebo funkcie vyhodnotenia nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.