Se viktige regler og vilkår her, og fullstendige regler og vilkår her.
Disse reglene og vilkårene for åpningstilbudet gjelder nye kunder som åpner en konto fra 12:00 britisk tid den 14. desember 2020. Hvis du åpnet kontoen din før denne datoen og vil ha en kopi av reglene og vilkårene som gjelder deg, vennligst kontakt oss.
Registrer deg, sett inn 50 kr* eller mer til kontoen din, og vi vil matche ditt kvalifiserende innskudd med spillkreditter (opp til 1.000 kr*) når du plasserer kvalifiserende spill til samme verdi, og de er avgjort. Kun for nye kunder, regler gjelder. Bli medlem
Når du har møtt de kvalifiserende vilkårene, kan du bruke dine spillkreditter som innsats, uten å risikere dine egne kontanter. Spillkreditter kan brukes på hvilken som helst sport i et stort utvalg av markeder. Alle utbetalinger fra spill plassert med spillkreditter legges til din uttakbare saldo, utbetalinger ekskluderer innsatsen i spillkreditter. Du kan også finansiere et spill med en kombinasjon av spillkreditter og kontanter.

Slik virker tilbudet:

 • Krev tilbudet etter du foretar et kvalifiserende innskudd (min. 50 kr*).
 • Plassér kvalifiserende spill til verdien av ditt kvalifiserende innskudd (maks. 1.000 kr*) og vent til disse spillene blir avgjort.
 • Dine spillkreditter vil bli tilgjengelige kort tid etter dine kvalifiserende spill har blitt avgjort.
 • Du kan så plassere spill med spillkreditter, bare velg ‘Bruk spillkreditter’ i kupongen.
For eksempel, hvis du foretar et kvalifiserende innskudd på 50 kr og krever ditt tilbud, vil du deretter trenge å plassere et spill på 50 kr på et valg med odds på 1.20 (1/5) eller høyere ved å bruke midler fra din uttakbare saldo. Så snart dette spillet er avgjort, vil dine 50 kr i spillkreditter være tilgjengelig for bruk.
Dersom du ikke krever tilbudet samtidig som du foretar ditt første innskudd, kan du gjøre det når som helst innenfor 30 dager fra du registrerer kontoen din. Bare logg inn på din konto, gå til kontomenyen, velg Mine tilbud så klikk på Krev nå for det relevante tilbudet. Dersom du foretar flere innskudd før du krever, vil ditt største kvalifiserende innskudd telle mot verdien av dine spillkreditter (maks. 1.000 kr*).

Viktige regler og vilkår

 • Kun tilgjengelig for nye kunder. Foreta et kvalifiserende innskudd på 50 kr* eller mer og krev tilbudet innen 30 dager fra du registrerer kontoen din for å kvalifisere for et 100% matchet beløp i spillkreditter, opp til maksimalt 1.000 kr*. Når krevet, vil dine spillkreditter holdes i kontosaldoen din, og er ikke uttakbare.
 • For å frigjøre dine spillkreditter til bruk, må du plassere kvalifiserende spill til verdien av ditt kvalifiserende innskudd (maks. 1.000 kr*) og de må avgjøres innen 60 dager etter tilbudet kreves. Kun kvalifiserende spill avgjort etter tilbudet kreves vil telle mot dette kravet.
 • PayPal kan hverken brukes for ditt kvalifiserende innskudd eller noen påfølgende uttak av gevinster fra spill plassert med spillkreditter, med mindre du har fullført verifiseringsprosedyrer, og ett av følgende krav er møtt: vi har lykkes med å verifisere en akseptert form for identitetsdokument og du har inntastet en postverifiseringskode (PVC); eller vi har lykkes med å verifisere to aksepterte former av identitetsdokument. Se vilkår 2 i de fullstendige regler og vilkår for mer informasjon.
 • Plasserte spill må møte enkelte vilkår for å telle mot frigjøring av spillkredittene dine:
  1. Må inneholde minst ett valg med odds på 1.20 (1/5) eller høyere.
  2. I marked/kampkombinasjoner som kun har to eller tre potensielle utfall (for eksempel Resultat etter fulltid i fotball), hvor du har plassert spill på mer enn ett potensielt utfall, enten pre-match eller som Liveodds, vil utfallet med den høyeste kumulative innsatsen telle.
  3. Hvor en innsats har blitt delvis avsluttet, vil kun den gjenværende aktive innsatsen telle.
  4. Hvor et spill har blitt redigert ved bruk av funksjonen Rediger spill, vil kun den nye innsatsen på det nye spillet telle.
  5. Fullstendig avsluttede spill, Instant Games, Gaming, annullerte spill eller Liveoddsspill som blir avgjort som en push vil ikke telle.
 • Dine spillkreditter er ikke uttakbare, og innsatser i spillkreditter inkluderes ikke i utbetalinger. Alle utbetalinger fra plasserte spillkreditter vil legges til din uttakbare saldo. Spillkreditter kan ikke brukes på enkelte produkter, avgjørelsesfunksjoner og spilltyper. Se fullstendige regler og vilkår for detaljer.
 • Dine spillkreditter vil gå tapt og fjernes dersom kontoen din er inaktiv i 90 sammenhengende dager.

* eller i tilsvarende valuta

Fullstendige regler og vilkår

Kvalifisering

 1. Tilbudet er tilgjengelig for nye kunder som registrerer seg på eller etter 12:00 britisk tid 14. desember 2020.
 2. Foreta et kvalifiserende innskudd på 50 kr eller mer for å kvalifisere for et 100% matchet beløp i spillkreditter, opp til 1.000 kr. Ditt kvalifiserende innskudd er ditt største innskudd (maks. 1.000 kr) foretatt i løpet av de 7 dagene før tilbudet kreves. PayPal kan ikke brukes for ditt kvalifiserende innskudd eller påfølgende uttak av gevinster fra spill plassert med spillkreditter om du ikke har fullført verifiseringsprosedyrer, og et av de følgende kriteriene har blitt møtt: vi har lykkes med å verifisere et akseptert identitetsdokument og du har skrevet inn en postverifiseringskode (PVC); eller vi har lykkes med å verifisere to aksepterte former for identitetsdokument.
  For flere detaljer om aksepterte identifikasjonsdokumenter, hvordan man fullfører verifiseringen, eller hvordan du laster opp dine identifikasjonsdokumenter, logg bare inn på din konto, gå til kontomenyen, deretter Din konto og velg Verifisering. Inne i Din konto vil du også kunne etterspørre at en PVC sendes til din registrerte adresse, eller sende inn din PVC når du har fått den.
 3. Du må kreve tilbudet innen 30 dager etter du registrerte kontoen din.
 4. Det maksimale beløpet i spillkreditter som kan kreves er 1.000 kr*. For eksempel, et kvalifiserende innskudd på 1.500 kr vil kvalifisere for 1.000 kr i spillkreditter.

Frigjøre dine spillkreditter

 1. Dine spillkreditter vil holdes i din kontosaldo, og er ikke uttakbare. For å frigjøre dine spillkreditter må du plassere kvalifiserende spill med total innsatsverdi lik eller mer enn verdien av ditt kvalifiserende innskudd (maks. 1.000 kr*), som må avgjøres innen 60 dager etter tilbudet kreves.
 2. Dine spillkreditter vil normalt bli tilgjengelige til bruk innen én time etter det kvalifiserende kravet for avgjorte spill blir møtt.
 3. Du kan ha mer enn ett tilbud med spillkreditter tilgjengelig på kontoen din samtidig. Men, kvalifiserende avgjorte spill vil kun telle mot frigjøring av ett av tilbudene. Du kan velge hvilket tilbud som er aktivt inne i seksjonen Mine tilbud i kontomenyen.
 4. Alle singlespill plassert til odds på mindre enn 1.20 (1/5) vil ikke telle mot å frigjøre dine spillkreditter. I multispill må minst ett valg ha odds på 1.20 (1/5) eller høyere for å telle.
 5. I marked/kampkombinasjoner som kun har to eller tre potensielle utfall (for eksempel Resultat etter fulltid i fotball), hvor du har plassert spill på mer enn ett potensielt utfall, enten pre-match eller som Liveodds, vil kun utfallet med den høyeste kumulative innsatsen telle mot kravet om avgjorte spill (om du har plassert den samme høyeste kumulative innsatsen på mer enn ett valg på den samme marked/kampkombinasjonen, vil kun en av dem telle mot kravet om avgjorte spill). Alle spill avgjort på andre valg i samme marked/kampkombinasjon vil ikke telle mot frigjøring av dine spillkreditter. Denne regelen brukes i konjunksjon med andre restriksjoner. For eksempel, om du har et 100 kr spill på at Man Utd slår Chelsea og et 150 kr spill på at Chelsea slår Man Utd på markedet Resultat etter fulltid, til en odds på 1.20 (1/5) eller høyere, vil kun innsatsen på Chelsea telle mot frigjøringen av dine spillkreditter (hvis begge spill var på 100 kr vil 100 kr telle mot frigjøring av dine spillkreditter). Hvis du plasserer ytterligere et 100 kr spill på at Man Utd slår Chelsea til en odds på 1.20 (1/5) eller høyere, vil den kumulative 200 kr innsatsen telle mot frigjøringen av dine spillkreditter og ikke 150 kr innsatsen på Chelsea.
 6. Fullstendig avsluttede spill, Instant Games, gaming, annullerte spill og Liveoddsspill som blir avgjort som en push teller ikke mot frigjøring av dine spillkreditter. Hvor en innsats har blitt delvis avsluttet, vil kun den gjenværende aktive innsatsen telle mot frigjøring av spillkredittene dine. Hvor et spill har blitt redigert med funksjonen Rediger spill, vil ikke den originale innsatsen telle mot frigjøring av dine spillkreditter, og kun den nye innsatsen på det nye spillet telle.
 7. Dersom du ikke har kvalifiserende avgjorte spill til verdien av ditt kvalifiserende innskudd (maks. 1.000 kr*) innen 60 dager etter du krever tilbudet, vil dine spillkreditter fjernes, og tilbudet stenges.

Bruke spillkreditter

 1. Dine spillkreditter er ikke-uttakbare. Alle utbetalinger fra innsatser med spillkreditter vil legges til din uttakbare saldo, men innsatser fra spillkreditter inkluderes ikke i utbetalinger. For eksempel, vil et spill på 100 kr plassert til odds på 3.00 (2/1) gi en utbetaling på 300 kr (200 kr i gevinst pluss innsats på 100 kr) mens en innsats på 100 kr i spillkreditter plassert til en odds på 3.00 (2/1) vil gi en nettoutbetaling på 200 kr, siden innsatsen på 100 kr i spillkreditter ikke inkluderes.
 2. Innsatser kan finansieres delvis med spillkreditter og delvis med din uttakbare saldo; men spillkredittelementet av innsatsen vil ikke inkluderes i gevinster. For eksempel, et spill på 100 kr plassert til 3.00 (2/1) i odds som ble finansiert med 50 kr i spillkreditter og 50 kr i kontanter, vil gi en nettoutbetaling på 250 kr (200 kr i gevinst pluss 50 kr i kontantinnsats) siden innsatsen på 50 kr i spillkreditter ikke vil inkluderes i gevinstene. Hvis et spill er annullert og har hatt en mulighet til å vinne (for eksempel, i tilfelle av push), vil ikke innsatser med spillkreditter bli tilbakebetalt. Hvis et spill annulleres og ikke har hatt muligheten til å vinne (for eksempel om et spill på målscorer er plassert og spilleren ikke deltar i kampen), vil innsatser med spillkreditter returneres.
 3. For Avslutt spill, vil verdien som vises allerede ha innsats i spillkreditter fjernet, og vil være den faktiske mottatte utbetalingen hvis det avsluttes.
 4. Dine spillkreditter kan ikke:
  • overføres til Casino, Games eller Poker;

  • brukes som innsats på Bankers, Betingede spill, Omvendt betingede spill eller Systemhandicap.

 5. Dine spillkreditter vil gå tapt og fjernes dersom kontoen din er inaktiv i 90 sammenhengende dager. Å foreta et innskudd, plassere et spill på Sport, eller delta i produktene Casino, Games eller Poker som teller aktivitet på kontoen.
 6. Spillkreditter kan brukes som kvalifiserende spill på følgende avgjørelsesfunksjon:
  • Avgjørelse ved 0-0

 7. Spill plassert med spillkreditter vil ikke kvalifisere for følgende avgjørelsesfunksjoner:
  • Akkumulator på fotball
  • Akkumulator på tennis
  • Akkumulatorer på amerikanske sporter
  • Akkumulator på basketball

Generelt

 1. Dette tilbudet er tilgjengelig i flere valutaer, avhengig av dine kontopreferanser og den spesifikke informasjonen gjeldende for min. innskudd og maks. tilsvarende valutaverdier for spillkreditter angis her. Disse tilsvarende valutaverdiene gjennomgås tidvis mot markedsrater, og kan bli økt eller satt ned deretter.

 2. Dette tilbudet stenges for nye kunder 11:59 britisk tid den 28. oktober 2021 og kan kun kreves av kunder som åpnet en konto før dette tidspunktet (må kreves innen 30 dager etter registrering).
 3. Dette tilbudet er kun tilgjengelig for kunder bosatt i Danmark og Grønland.
 4. I tilfeller der vilkår for tilbudet eller avgjørelsesfunksjonen har blitt brutt, eller det er bevis for at en serie spill plassert av en kunde eller en gruppe av kunder, som på grunn av forbedret utbetaling, gratisspill, spillkreditter eller andre tilbud resulterer i garantert profitt for kunden, uavhengig av utfallet, både individuelt eller som del av en gruppe, kan bet365 ta tilbake elementet med forbedret utbetaling, gratisspill eller elementet med spillkreditter fra slike kampanjer, og/eller annullere spill finansiert med gratisspill eller spillkreditter. I tillegg, hvor det er bevis for slik aktivitet, kan bet365 belaste kunden med et administrasjonsgebyr, på opp til verdien av spillkredittene, gratisspill eller forbedret utbetaling, for å dekke administrative kostnader påløpt i å identifisere og ta handling mot den aktiviteten.
 5. bet365 kan ta tilbake gratisspill, spillkreditter eller forbedret utbetaling som har blitt tildelt ved en feil.
 6. Alle kundetilbud er begrenset til én per person. Dersom bet365 har rimelig grunn til å mistenke at bonusen eller tilbudet kreves av eller for samme persons fordel mer enn én gang, eller av en gruppe av individer, så kan tilgjengeligheten av ethvert tilbud trekkes tilbake for den kunden eller gruppen av kunder og/eller annullere ethvert spill med midler fra bonusen og fjerne gevinster fra slike spill.
 7. bet365 kan, når som helst, foreta små rettelser av et tilbud eller avgjørelsesfunksjon for å rette skrivefeil eller for å forbedre klarhet eller kundeopplevelsen, og kan avbryte et tilbud eller en avgjørelsesfunksjon for juridiske eller regulatoriske årsaker.
 8. Ansatte, ledelse og direktører hos bet365, selskapets promotører og agentbyråer, lisensinnehavere og lisenstakere – samt andre selskaper assosiert med eller tilknyttet bet365 er ikke berettiget for tilbudet eller avgjørelsesfunksjonen. De samme vilkårene gjelder for personer i nær familie med slike personer.