Klíčové Podmínky a plné znění Podmínek najdete, když sjedete dolů.
Jak to funguje:
 1. Podejte předzápasovou aku sázku se třemi nebo více tipy na standardní Konečný výsledek nebo Výsledek/Skórují oba týmy na zápas anglické Premier League, italské Serie A, španělské La Ligy, německé Bundesligy I nebo skupinové a vyřazovací fáze Ligy mistrů UEFA.
 2. Pokud bude Vaše sázka úspěšná, přidáme k Vašim výplatám navýšení 5 - 70 %. Hodnota navýšení závisí na počtu tipů.
 3. Navýšení je vyplaceno v hotovosti a přičteno na Váš vybíratelný zůstatek.
 4. Sázky podané pomocí sázkových kreditů se pro tuto nabídku nekvalifikují.
Vsaďte si nyní
Tabulka navýšení
Druh sázky Navýšení
Trojice 5%
Čtveřice 10%
Pětice 12%
Šestice 15%
Sedmice 20%
Osmice 25%
Devítice 30%
Desetice 35%
Jedenáctice 40%
Dvanáctice 50%
Třináctice 60%
Čtrnáctice a vyšší 70%
Klíčové Podmínky
 • Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky.

 • Tato nabídka je platná od 1. srpna 2019 od 00:00:01 UK času.

 • Tato nabídka platí pro výplaty za předzápasové aku sázky se třemi nebo více tipy podané na standardní Konečný výsledek nebo Výsledek/Skórují oba týmy, které obsahují tipy na zápasy anglické Premier League, italské Serie A, španělské La Ligy, německé Bundesligy I nebo Ligy mistrů UEFA (skupinová a vyřazovací fáze, pouze od osmifinále).

 • Maximální navýšení, které můžete získat, je 100.000£ nebo odpovídající hodnota v jiné měně.

 • Tato nabídka neplatí pro sázky podané na Konečný výsledek – Vylepšené kursy.

 • Tato nabídka neplatí pro případy, kdy byla pomocí funkce Zavřít sázku zavřena celá sázka. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku, navýšení bude vypočítáno na základě zbývající části aktivní sázky.

 • Když je kvalifikační sázka upravena pomocí naší funkce Upravit sázku, navýšení bude vypočítáno na základě nové sázky. V případě, že sázka byla upravena tak, aby zahrnovala či měla upravený tip u události, která je Live, nabídka již nadále nebude platit.

 • Nabídka pro evropský fotbal se nevztahuje na sázky podané pomocí sázkových kreditů, sázky na Dvojitou šanci nebo na kombinované sázky s navýšeními jako jsou Lucky 15, Lucky 31 atd.

Plné znění Podmínek
Jak se kvalifikujete?
 1. Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky. Kompletní seznam Vám dostupných nabídek najdete, když se přihlásíte a zvolíte sekci Bonusy na mobilu nebo sekci Nabídky na počítači. bet365 uchovává záznam o kontaktech se zákazníky v souvislosti s kvalifikací na nabídky. Tento záznam, včetně data a času uložení veškerých omezení, bude v případě sporu rozhodující.
 2. Tato nabídka je platná od 1. srpna 2019 od 00:00:01 UK času.

 3. Tato nabídka platí pro výplaty za předzápasové aku sázky se třemi nebo více tipy podané na standardní Konečný výsledek nebo Výsledek/Skórují oba týmy, které obsahují tipy na zápasy anglické Premier League, italské Serie A, španělské La Ligy, německé Bundesligy I nebo Ligy mistrů UEFA (skupinová a vyřazovací fáze, pouze od osmifinále).
 4. Navýšení stále platí, i pokud je kterýkoliv tip odložen/zrušen, ale procentuální hodnota přičteného navýšení bude odpovídat skutečnému počtu výherních tipů. Např.: za aku sázku osmici se 7 vítěznými tipy a 1 odloženým zápasem získáte k výplatám 20% navýšení.
 5. Navýšená část Vašich výplat bude přičtena na Váš účet do 24 hodin od skončení Vašeho posledního tipu.
Omezení
 1. Tato nabídka neplatí pro případy, kdy byla pomocí funkce Zavřít sázku zavřena celá sázka. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku, navýšení bude vypočítáno na základě zbývající části sázky.
 2. Navýšení se vyplácejí na aku sázky, jakmile jsou potvrzeny všechny konečné výsledky. Pokud by byla aku sázka prohrávající, ale při platnosti nabídky Brzká výplata - Fotbal by byla vyhrávající, nebude uplatněno žádné navýšení.
 3. Když je kvalifikační sázka upravena pomocí naší funkce Upravit sázku, navýšení bude vypočítáno na základě nové sázky. V případě, že sázka byla upravena tak, aby zahrnovala či měla upravený tip u události, která je Live, navýšení již nadále nebude platit.
 4. Maximální navýšení je 100.000£ nebo odpovídající hodnota v jiné měně. Nabídka pro evropský fotbal se nevztahuje na sázky podané pomocí sázkových kreditů, sázky na Dvojitou šanci nebo na kombinované sázky s navýšeními jako jsou Lucky 15, Lucky 31 atd.
 5. Tato nabídka neplatí pro sázky podané na Konečný výsledek – Vylepšené kursy.

Obecné
 1. Je-li porušena kterákoli podmínka bonusu či nabídky nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek, které jim na základě zvýšených plateb, sázek zdarma, bezrizikových sázek, sázkových kreditů nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 může požadovat zpět tuto zvýšenou platbu, sázku zdarma, bezrizikovou sázku či sázkové kredity z takových nabídek a/nebo zrušit kteroukoli sázku financovanou z dané sázky zdarma nebo sázkových kreditů. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše sázkových kreditů, sázky zdarma, bezrizikové sázky nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 2. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku, sázku zdarma, sázkové kredity či zvýšenou platbu.
 3. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit typografické chyby či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 4. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.