Klíčové Podmínky a plné znění Podmínek najdete, když sjedete dolů.
Jak to funguje:
 1. Podejte předzápasovou aku sázku se 2 a více tipy na NFL / NCAAF / CFL / NBA / WNBA /NCAAB / MLB / NHL na následující sázky se 2 možnostmi: Handicap, Celkem v utkání, 1. poločas - Handicap, 2. poločas - Handicap, 1. poločas - Celkem, 2. poločas - Celkem a Sázka na vítěze.
 2. Pokud bude Vaše sázka úspěšná, přidáme k Vašim výhrám navýšení 5 - 50 %. Hodnota navýšení závisí na počtu tipů.
 3. Navýšení je vyplaceno v hotovosti a přičteno na Váš vybíratelný zůstatek.
 4. Sázky podané pomocí sázkových kreditů se pro tuto nabídku nekvalifikují.
Vsaďte si nyní
Tabulka navýšení
Typ sázky Navýšení
Dvojice 5%
Trojice 7,5%
Čtveřice 10%
Pětice 15%
Šestice 20%
Sedmice 25%
Osmice 30%
Devítice 35%
Desetice 40%
Jedenáctice 45%
Dvanáctice a vyšší 50%
Klíčové Podmínky
 • Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky.

 • Tato nabídka platí pro výhry z předzápasových aku sázek se dvěma nebo více tipy na NFL / NCAAF / CFL / NBA / WNBA / NCAAB / MLB / NHL na následující hlavní sázky se 2 možnostmi: Handicap, Celkem v utkání, 1. poločas - Handicap, 2. poločas - Handicap, 1. poločas - Celkem, 2. poločas - Celkem a Sázka na vítěze.

 • Maximální navýšení, které můžete získat, je 100.000£ nebo odpovídající hodnota v jiné měně.

 • Tato nabídka neplatí pro případy, kdy byla pomocí funkce Zavřít sázku zavřena celá sázka. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku, navýšení bude vypočítáno na základě zbývající části aktivní sázky.

 • Když je kvalifikační sázka upravena pomocí naší funkce Upravit sázku, navýšení bude vypočítáno na základě nové sázky. V případě, že sázka byla upravena tak, aby zahrnovala či měla upravený tip u události, která je Live, navýšení již nadále nebude platit.

 • Nabídka pro aku sázky se nevztahuje na alternativní sázky na vítězství/handicap/celkem, na sázky podané pomocí sázkových kreditů, Parlay karty s pevnými kursy, Teasery nebo na kombinované sázky s navýšeními, jako jsou Lucky 15, Lucky 31 atd.

Plné znění Podmínek
Jak se kvalifikujete?
 1. Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky. Kompletní seznam Vám dostupných nabídek najdete, když se přihlásíte a zvolíte sekci Bonusy na mobilu nebo sekci Nabídky na počítači. bet365 uchovává záznam o kontaktech se zákazníky v souvislosti s kvalifikací na nabídky. Tento záznam, včetně data a času uložení veškerých omezení, bude v případě sporu rozhodující.
 2. Navýšení platí pro výhry z předzápasových aku sázek se dvěma nebo více tipy podaných na NFL/NCAAF/CFL/NBA/WNBA/NCAAB/MLB/NHL na následující hlavní sázky se 2 možnostmi: Handicap, Celkem v utkání, 1. poločas - Handicap, 2. poločas - Handicap, 1. poločas - Celkem, 2. poločas - Celkem a Sázka na vítěze.
 3. Navýšení stále platí, i pokud je kterýkoliv tip odložen/zrušen nebo sázka skončí bez výsledku, ale procentuální hodnota přičteného navýšení bude odpovídat skutečnému počtu výherních tipů. Např.: za aku sázku s osmi týmy (aku osmice) se 7 vítěznými tipy a 1 sázkou, která skončí bez výsledku, získáte k výhrám 25% navýšení.
 4. Navýšená část Vašich výher bude přičtena na Váš účet do 24 hodin od skončení Vašeho posledního tipu.
Omezení
 1. Sázky podané na předsezónní, exhibiční či All-Star zápasy na jakoukoliv kvalifikující se soutěž se nepočítají do této nabídky. Sázky podané na extra zápasy NCAAF a NCAAB se nezapočítávají do této nabídky.
 2. Tato nabídka neplatí pro případy, kdy byla pomocí funkce Zavřít sázku zavřena celá sázka. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku, navýšení bude vypočítáno na základě zbývající části sázky.
 3. Když je kvalifikační sázka upravena pomocí naší funkce Upravit sázku, navýšení bude vypočítáno na základě nové sázky. V případě, že sázka byla upravena tak, aby zahrnovala či měla upravený tip u události, která je Live, navýšení již nadále nebude platit.
 4. Maximální navýšení je 100.000£ nebo odpovídající hodnota v jiné měně. Nabídka pro aku sázky se nevztahuje na sázky typu alternativní handicap/celkem, sázky podané pomocí sázkových kreditů, Parlay karty s pevnými kursy, Teasery nebo na kombinované sázky s navýšeními, jako jsou Lucky 15, Lucky 31 atd.
Obecné
 1. Je-li porušena kterákoli podmínka bonusu či nabídky nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek, které jim na základě zvýšených plateb, sázek zdarma, bezrizikových sázek, sázkových kreditů nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 může požadovat zpět tuto zvýšenou platbu, sázku zdarma, bezrizikovou sázku či sázkové kredity z takových nabídek a/nebo zrušit kteroukoli sázku financovanou z dané sázky zdarma nebo sázkových kreditů. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše sázkových kreditů, sázky zdarma, bezrizikové sázky nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 2. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku, sázku zdarma, sázkové kredity či zvýšenou platbu.
 3. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit typografické chyby či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 4. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.