Klíčové Podmínky a plné znění Podmínek najdete, když sjedete dolů.
Jak to funguje:
 1. Podejte předzápasovou aku sázku se 2 nebo více tipy na mužskou Euroligu, Eurocup, španělskou ACB ligu, italskou Lega 1 a německou Bundesligu na hlavní sázky typu Handicap (2 možnosti) a Celkem v utkání (2 možnosti).
 2. Pokud bude Vaše sázka úspěšná, přidáme k Vašim výhrám navýšení 5 - 50 %. Hodnota navýšení závisí na počtu tipů.
 3. Navýšení je vyplaceno v hotovosti a přičteno na Váš vybíratelný zůstatek.
 4. Sázky podané pomocí sázkových kreditů se pro tuto nabídku nekvalifikují.
Vsaďte si nyní
Tabulka navýšení
Typ sázky Navýšení
Dvojice 5%
Trojice 7,5%
Čtveřice 10%
Pětice 15%
Šestice 20%
Sedmice 25%
Osmice 30%
Devítice 35%
Desetice 40%
Jedenáctice 45%
Dvanáctice a vyšší 50%
Klíčové Podmínky
 • Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky.

 • Tato nabídka se vztahuje na výhry z předzápasových aku sázek se 2 nebo více tipy na mužskou Euroligu, Eurocup, španělskou ACB ligu, italskou Lega 1 a německou Bundesligu na hlavní sázky typu Handicap (2 možnosti) a Celkem v utkání (2 možnosti).

 • Maximální navýšení, které můžete získat, je 100.000£ nebo odpovídající hodnota v jiné měně.

 • Tato nabídka neplatí pro případy, kdy byla pomocí funkce Zavřít sázku zavřena celá sázka. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku, navýšení bude vypočítáno na základě zbývající části aktivní sázky.

 • Když je kvalifikační sázka upravena pomocí naší funkce Upravit sázku, navýšení bude vypočítáno na základě nové sázky. V případě, že sázka byla upravena tak, aby zahrnovala či měla upravený tip u události, která je Live, nabídka již nadále nebude platit.

 • Nabídka pro evropský basketbal se nevztahuje na alternativní sázky na handicap/celkem, na sázky podané pomocí sázkových kreditů nebo na kombinované sázky s navýšeními jako jsou Lucky 15, Lucky 31 atd.

Plné znění Podmínek
Jak se kvalifikujete?
 1. Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky. Kompletní seznam Vám dostupných nabídek najdete, když se přihlásíte a zvolíte sekci Bonusy na mobilu nebo sekci Nabídky na počítači. bet365 uchovává záznam o kontaktech se zákazníky v souvislosti s kvalifikací na nabídky. Tento záznam, včetně data a času uložení veškerých omezení, bude v případě sporu rozhodující.
 2. Navýšení platí pro výhry z aku sázek obsahujících 2 a více tipů z mužské Euroligy/Eurocupu/španělské ACB ligy/italské Lega 1/německé Bundesligy na následující hlavní sázky s 2 možnostmi: Handicap (2 možnosti) a Celkem v utkání (2 možnosti).
 3. Navýšení stále platí, i pokud je kterýkoliv tip odložen/zrušen nebo sázka skončí bez výsledku, ale procentuální hodnota přičteného navýšení bude odpovídat skutečnému počtu výherních tipů. Např.: za aku sázku osmici se 7 vítěznými tipy a 1 sázkou, která skončí bez výsledku, získáte k výhrám 25% navýšení.
 4. Navýšená část Vašich výher bude přičtena na Váš účet do 24 hodin od skončení Vašeho posledního tipu.
Omezení
 1. Sázky podané na předsezónní zápasy u jakýchkoliv kvalifikačních soutěží se nepočítají do této nabídky.
 2. Tato nabídka neplatí pro případy, kdy byla pomocí funkce Zavřít sázku zavřena celá sázka. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku, navýšení bude vypočítáno na základě zbývající části sázky.
 3. Když je kvalifikační sázka upravena pomocí naší funkce Upravit sázku, navýšení bude vypočítáno na základě nové sázky. V případě, že sázka byla upravena tak, aby zahrnovala či měla upravený tip u události, která je Live, navýšení již nadále nebude platit.
 4. Všechny tipy v aku sázkách musí být výherní. Maximální navýšení je 100.000£ nebo odpovídající hodnota v jiné měně. Nabídka pro evropský basketbal se nevztahuje na alternativní sázky na handicap/celkem, na sázky podané pomocí sázkových kreditů nebo na kombinované sázky s navýšeními jako jsou Lucky 15, Lucky 31 atd.
Obecné
 1. Je-li porušena kterákoli podmínka bonusu či nabídky nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek, které jim na základě zvýšených plateb, sázek zdarma, bezrizikových sázek, sázkových kreditů nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 může požadovat zpět tuto zvýšenou platbu, sázku zdarma, bezrizikovou sázku či sázkové kredity z takových nabídek a/nebo zrušit kteroukoli sázku financovanou z dané sázky zdarma nebo sázkových kreditů. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše sázkových kreditů, sázky zdarma, bezrizikové sázky nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 2. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku, sázku zdarma, sázkové kredity či zvýšenou platbu.
 3. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit typografické chyby či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 4. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.