Klíčové Podmínky a plné znění Podmínek najdete, když sjedete dolů.
Otevřete si účet, vložte 150 Kč* nebo více a kvalifikujete se pro 100% bonus pro sázení ve stejné hodnotě (max. 1.500 Kč*). Platí Podmínky. Zaregistrujte se
Tyto Podmínky Vstupního bonusu platí pro nové zákazníky, kteří si otevřou účet po 12:00 UK času dne 30. března 2017. Pokud jste si otevřeli účet před tímto datem a potřebujete kopii Podmínek, které platí pro Vás, kontaktujte nás prosím.
Pro zapojení se do nabídky proveďte kvalifikační vklad, v menu Služby vyberte Pro členy a v záložce Bonusy klikněte na Nabízené bonusy a poté na možnost Požádat nyní.

Klíčové Podmínky nabídky

 • O svou nabídku musíte požádat do 7 dnů od kvalifikačního vkladu. Vklady provedené pomocí služeb NETeller, Skrill nebo Skrill 1-Tap se nebudou počítat jako Váš kvalifikační vklad.

 • Předtím, než budete moci se svým bonusem sázet, musíte jedenkrát prosázet hodnotu svého kvalifikačního vkladu.

 • Předtím, než budete moci provést výběr, musíte mít vyhodnocené sázky (kromě sázek, které byly zavřeny pomocí funkce Zavřít sázku) v hodnotě trojnásobku svého kvalifikačního vkladu a bonusu.

 • Sázky, které neobsahují alespoň jeden tip s kursem 1,50 (1/2) nebo vyšším, se nezapočítávají do žádného požadavku na prosázení.

 • Sázky podané na Asijský handicap nebo Sázku na góly, předzápasové i Live, se nebudou počítat do požadavku na prosázení potřebného pro provedení výběru (více informací najdete v podmínce 4 v plném znění Podmínek).

 • Pokud nesplníte požadavek na prosázení do 90 dnů od požádání o Váš bonus, nebudete moci svůj bonus a/nebo výhry získané pomocí svého bonusu vybrat.

Plné znění Podmínek nabídky najdete níže.
*nebo odpovídající hodnota v jiné měně

Plné znění Podmínek nabídky

 1. Abyste se kvalifikovali pro 100% bonus pro sázení v hodnotě svého vkladu, musíte provést kvalifikační vklad 150 Kč* nebo více. Váš kvalifikační vklad je Váš největší vklad (omezený na 1.500 Kč*) podaný v době sedmi dnů předtím, než jste požádali o svůj bonus. Vklady provedené pomocí služeb NETeller, Skrill nebo Skrill 1-Tap se nebudou počítat jako Váš kvalifikační vklad.
 2. Maximální bonus, který hráč může získat, je 1.500 Kč*. Aby bylo zamezeno pochybnostem, pokud je Váš kvalifikační vklad 1.500 Kč* nebo více, kvalifikujete se pro bonus v hodnotě 1.500 Kč*.
 3. Pro sázení se svým bonusem musíte o svůj bonus požádat a potom jedenkrát prosázet výši svého kvalifikačního vkladu (omezeného na 1.500 Kč*) na Vámi zvolené sporty a sázky (podléhá níže uvedeným podmínkám č. 11 a 12).
 4. Před provedením výběru musíte mít vyhodnocené sázky v hodnotě trojnásobku svého kvalifikačního vkladu (omezeného na 1.500 Kč*) a bonusu (podléhá níže uvedeným podmínkám č. 11 až 14).
 5. Jestliže nebudou požadavky na prosázení pro tento bonus splněny do 90 dnů od požádání o bonus, veškeré prostředky na Vašem bonusovém zůstatku propadnou.
 6. O tuto nabídku nelze požádat po 30. červenci 2019 po 11:59 UK času.
 7. Tato nabídka je dostupná pouze pro zákazníky žijící v Dánsku a Grónsku.
 8. O bonus musíte požádat do 7 dnů od provedení kvalifikačního vkladu.
 9. Pokud provedete výběr nebo převod ven z účtu:
  a. předtím, než požádáte o bonus, tak se žádné předchozí vklady nebudou započítávat do původních kvalifikačních kritérií; nebo
  b. poté, co jste požádali o bonus, ale předtím, než dokončíte požadavky na prosázení, všechny prostředky na Vašem bonusovém zůstatku propadnou a nabídka pro Vás přestane být dostupná.
 10. V jeden moment můžete mít aktivní jen jeden bonus. Abyste požádali o další bonus, musíte první dokončit nebo zrušit aktivní bonus.
 11. Všechny podané jednoduché sázky s kursem menším než 1,50 (1/2) se nezapočítávají do žádného požadavku na prosázení. Aby se kombinované sázky započítávaly do požadavku na prosázení, musí obsahovat alespoň jeden tip s kursem 1,50 (1/2) nebo vyšším.
 12. U kombinací sázek/zápasů, které mají jen dva či tři možné výsledky (například sázka na Konečný výsledek ve fotbalu), v případě, že jste podali sázky na více než jeden možný výsledek, buď před zápasem nebo Live, pouze výsledek s Vaším nejvyšším kumulativním vkladem se bude počítat do požadavku na prosázení (pokud jste umístili stejný nejvyšší kumulativní vklad na více tipů ve stejné kombinaci sázek/zápasů, bude se do požadavku na prosázení počítat pouze jeden). Žádné sázky podané na jiné tipy ve stejné kombinaci typů sázek/zápasů se do těchto požadavků na prosázení nebudou započítávat. Tato podmínka platí společně s jinými omezeními. Např. pokud jste podali sázku typu Konečný výsledek s kursem 1,50 (1/2) nebo vyšším v hodnotě 300 Kč na to, že Man Utd porazí Chelsea, a sázku v hodnotě 450 Kč na to, že Chelsea porazí Man Utd, bude se k požadavku na prosázení počítat pouze vklad na Chelsea (pokud by obě sázky byly v hodnotě 300 Kč, počítalo by se k požadavku na prosázení 300 Kč). Pokud byste podali další sázku s kursem 1,50 (1/2) nebo vyšším v hodnotě 300 Kč na to, že Man Utd porazí Chelsea, počítal by se k požadavku na prosázení tento kumulativní vklad v hodnotě 600 Kč a ne vklad na Chelsea v hodnotě 450 Kč.
 13. Předzápasové i Live sázky podané na Asijský handicap a Sázku na góly se nezapočítávají do požadavku na prosázení uvedeného v podmínce č. 4.
 14. Sázky, které jsou zavřeny pomocí funkce Zavřít sázku nebo podány na Rychlé hry, se nezapočítávají do požadavku na prosázení uvedeného v podmínce č. 4. Pokud jste upravili sázku pomocí naší funkce Upravit sázku, nebude se do tohoto požadavku na prosázení započítávat původní vklad, ale jen nový vklad.
 15. Je-li porušena kterákoli podmínka bonusu či nabídky nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek, které jim na základě vkladového bonusu, zvýšených plateb, sázek zdarma, bezrizikových sázek nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 může požadovat zpět tento bonus, zvýšenou platbu, sázku zdarma či bezrizikovou sázku z takových nabídek a/nebo zrušit kteroukoli sázku financovanou z daného vkladového bonusu nebo sázky zdarma. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše vkladového bonusu, sázky zdarma, bezrizikové sázky nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 16. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku, sázku zdarma či zvýšenou platbu.
 17. Všechny nabídky pro zákazníky jsou omezeny na jednu osobu. Má-li bet365 dostatečně důvodné podezření, že o bonus či nabídku žádá stejná osoba vícekrát, či je o ně žádáno v její prospěch, či je o ně žádáno skupinou osob, může zrušit platnost libovolné nabídky nebo všech nabídek pro takového zákazníka či skupinu zákazníků a/nebo zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a odstranit jakékoli výhry plynoucí z takové sázky.
 18. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit typografické chyby či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 19. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.